Jeugd en zorg

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

Algemene Reserve Sociaal

0

1.092

1.092

Armoedebeleid

1.077

-350

727

Budgetten Jeugd

685

400

1.085

Budgetten Wmo

-745

0

-745

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen

-80

0

-80

Structurele inzet jeugdboa's

-230

0

-230

Stuurbudget en budget Slim Investeren

-2.561

0

-2.561

Uitvoeringskosten regionale samenwerking decentralisaties

-18

-72

-90

-1.872

1.070

-802

Herschikking

Kostenverdeling

166

-30

136

166

-30

136

Totaal programma

-1.706

1.040

-666