Werk, inkomen en economie

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

Algemene Reserve Sociaal

0

-2.570

-2.570

Arbeidsparticipatie bij Openbare Ruimte

-100

0

-100

Detacheringsvergoeding gemeente Amsterdam

60

-60

0

Kapitaallasten Adelaar

14

0

14

Onderzoek effectieve instrumenten detailhandel

-63

63

0

Ontwikkelingen Participatiewet, onderdeel inkomen

-458

-442

-900

Ontwikkelingen Participatiewet, onderdeel werkgelegenheid

-505

185

-320

Prognose resultaat BaanStede

-400

0

-400

Subsidie duurzaamheidsonderzoek

25

-25

0

Subsidie transformatie bedrijventerreinen

22

-22

0

-1.405

-2.871

-4.276

Herschikking

Kostenverdeling

197

-7

190

197

-7

190

Totaal programma

-1.208

-2.878

-4.086