Financiën

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering nabetaling voorgaande jaren

0

-785

-785

Gemeentefonds septembercirculaire 2016

0

-1.144

-1.144

0

-1.929

-1.929

Beleidsbijstellingen

Ontvangsten OZB

0

-230

-230

Precariobelastinginkomsten

0

-85

-85

Treasury

1.410

-1.495

-85

Voordelen bedrijfsvoering

-514

0

-514

896

-1.810

-914

Herschikking

Kostenverdeling

-43

0

-43

-43

0

-43

Totaal programma

853

-3.740

-2.886