Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

Actualisatie vastgoed

292

-732

-440

Actualiseren leningen funderingsherstel

-80

80

0

Bijstelling parkeren

35

-105

-70

Bijstelling project fietspad Overtuinen

-122

122

0

Fietsenstalling Beatrixbrug

-45

0

-45

GGD Adviezen woonruimtezaken

45

0

45

Meerkosten Zijkanaal D

230

0

230

Reserve Herplant bomen (opbrengst Brikstraat)

100

0

100

Subsidie collectief vervoer en Zaanse Ruit

21

-21

0

Subsidie doorstroming Vijfhoek middellange termijn

200

-200

0

Subsidie Kalverpolder

100

-100

0

Subsidie Sluiswachtershuisje

25

-25

0

Subsidie Zaandijkerkerk

150

-150

0

Vrijval reserves en voorziening investeringsprojecten

0

-2.289

-2.289

951

-3.420

-2.469

Herschikking

Kostenverdeling

410

-21

389

410

-21

389

Totaal programma

1.361

-3.441

-2.080