Beheer buitenruimte

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

Afkoop onderhoud spoorwegovergang

95

0

95

Dekking bedrijfsmiddelen openbare ruimte

240

0

240

Monitoren funderingsrisico's

-240

0

-240

Reserve Herplant bomen (opbrengst Brikstraat)

100

-100

0

195

-100

95

Herschikking

Kostenverdeling

23

-2

21

23

-2

21

Totaal programma

218

-102

116