Milieu en duurzaamheid

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

Actualisatie bodembeheer

0

0

0

Actualisatie klimaat

-99

99

0

Bijstelling vergoeding afval

302

-302

0

Opwarmfase grondstoffenplan

50

-50

0

Reserve bodembeheer

929

-929

0

Subsidie project reststromen

37

-37

0

1.219

-1.219

0

Herschikking

Kostenverdeling

232

-24

208

232

-24

208

Totaal programma

1.451

-1.243

208